Cywilno-prawne

Tłumaczymy umowy cywilno-prawne, w tym umowy o zakup i sprzedaż akcji spółek, statuty spółek handlowych, porozumienia obustronne, regulaminy serwisów internetowych, itp.