Projekty Unijne

Tłumaczymy także projekty Unii Europejskiej, w tym mamy na koncie tłumaczenie projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Dostosujemy tekst do słownictwa zgodnego ze standardami UE.