Artykuły naukowe

Tłumaczymy teksty z wszystkich dziedzin, takich jak chemia, biotechnologia, fizyka, psychologia, itp. Są to najczęściej artykuły naukowe z amerykańskich wydawnictw, ale również własne artykuły naszych klientów. Gwarantujemy zastosowanie specjalistycznego słownictwa.